СМИ о нас

Александр Пушкин «Чёрная шаль»

Стихотворение Александра Пушкина «Чёрная шаль» читает Екатерина Кретова, музыкальный критик, заведующая литературной частью Нового Театра, Москва.

Ссылка на видео: https://otr-online.ru/programmy/specialnyy-proekt-otr-strana-poetov/aleksandr-pushkin-chyornaya-shal-chitaet-ekaterina-kretova-muzykalnyy-kritik-zaveduyushchaya-literaturnoy-chastyu-novogo-teatra-moskva-71627.html